Sugeng rawuh

SINUKSMA kanggé aksara nglegena ingkang nganggé sandhangan.
Sanèsipun, pilih saking menu '#'.

Sumangga nyerat tembung Basa Jawa wonten ing ngandhap mriki,
mangké bakal kawedalaken aksara Jawanipun.

Tembung

Aksara Jawané


Mangke aksara Jawanipun medal wonten ing ngriki.